سرویس های ویژه

سرویس های ویژه

این سرویسها قابلیت اضافه شدن به بسته انتخابی شما را دارد.
شما با انتخاب یک یا هر تعداد از سرویس های ویژه می توانید ویژگی خاصی را به دفتر خود اضافه کنید. برخی از سرویس های ویژه صرفاً برای بسته های خاصی تعبیر شده اند، لطفاً با بررسی جدول مقایسه خدمات از در اختیار داشتن سرویس ویژه انتخابی خود مطمئن شوید.

کد سرویس
هزینه ( تومان) مدت
AS02 صندوق صوتی اختصاصی 20.000 ماهیانه
AS08 خط تلفن اضافه 10.000 ماهیانه
AS09 ترنسفر به خط اضافه 6.000 ماهیانه
AS10 ضبط منشی دیجیتال (IVR) 20.000 ماهیانه
AS11 شماره تلفن 5 رقمی 100.000 ماهیانه
AS12 شماره تلفن 6 رقمی 50.000 ماهیانه
 AS13 شماره تلفن 8 رقمی رند 20.000 ماهیانه
 AS16 تماس خروجی (روزانه 10 تماس شامل:ارسال ایمیل،فکس و تماس خروجی)
50.000
ماهیانه
 AS18  بسته استفاده از اتاق ها 5 ساعت در ماه
 60.000  ماهیانه
 AS19 بسته استفاده از اتاق ها 10 ساعت در ماه 90.000 ماهیانه
 AS20  بسته استفاده از اتاق ها 20 ساعت در ماه
 150.000  ماهیانه
LiveZilla Live Chat Software